071-342 39 29 info@propertysupport.nl

Onderdelen

Herkent u het onderstaande als dreigend probleem?
Is het verkopen van uw woning een van de mogelijkheden om verder te gaan met uw leven?

  • U heeft een nieuw huis gekocht maar uw huidige woning staat al langere tijd te koop (dubbele lasten)
  • U bent verwikkeld in een echtscheiding en hebt geld nodig om een nieuw leven te starten
  • U wordt ontslagen en ziet geen kans om op korte termijn een nieuwe baan te vinden
  • U bent arbeidsongeschikt verklaard en dient op zoek te gaan naar een andere woning
  • Uw bank dreigt met een gedwongen verkoop
  • Uw bedrijf dreigt failliet te gaan en u wilt over liquiditeit beschikken
  • U moet de groeistrategie van uw bedrijf uit eigen middelen financieren omdat financiers geen medewerking willen verlenen
  • U wordt geconfronteerd met het overlijden van uw partner en wilt snel uw woning verkopen om uw verlies te verwerken in een andere woning
  • U erft een woning die in vooroorlogse staat verkeert

Op de woningmarkt staan huizen langer en langer te koop. Als u een nieuwe woning heeft gekocht, dan wil dat nog niet zeggen dat uw huidige woning direct verkocht raakt. Elke maand dat u de vaste lasten voor twee woningen moet betalen, doet u zichzelf te kort. Telt u maar op: hypotheek, aflossing, twee verzekeringen, eventueel stookkosten, reiskosten en een behoorlijke investering van uw tijd door alle rompslomp er om heen. Een woning die langere tijd te koop staat, kan een serieus financieel probleem gaan vormen. Neem het heft in eigen handen. Property Support is uw gesprekspartner die een oplossing kan aandragen in de vorm van een getekende koopakte. Daarnaast kunnen wij een spoedige overdracht bij de notaris voor u verzorgen.

In 2006 telde Nederland bijna 33.000 echtscheidingen. Een op de vier huwelijken wordt ontbonden. Op zich is het al droevig genoeg als dit u overkomt. U bent immers niet in het huwelijksbootje gestapt om er na een aantal jaren uit te stappen. In veel gevallen is bij een echtscheiding het huis onderdeel van de onderhandelingen tussen de ex-partners. In veel gevallen moet er versneld verkocht worden om de financile zaken af te handelen. Bron: www.cbs.nl . Property Support luistert onbevooroordeeld en heeft oog voor de belangen van de ex-partners. Het is immers in beider belang dat de zaken snel en correct worden afgehandeld. Beide partners kunnen hierdoor vlot op zoek naar nieuwe wegen om het geluk te vinden.

Als u wordt ontslagen en niet snel aan nieuw werk kunt komen, kan een financieel moeilijke situatie ontstaan. En als u voor nieuw werk moet verhuizen naar een ander deel van het land, dan zult u snel moeten handelen omdat u anders met dubbele lasten en extra reistijd wordt geconfronteerd. Property Support heeft ervaring met dit soort situaties en kan desgewenst snel actie ondernemen.

Niet meer naar uw werk kunnen, inkomstenderving en aangewezen zijn op de hulp van anderen. Dat kan iedereen overkomen die arbeidsongeschikt raakt. De kans bestaat dat u in dat geval op zoek moet naar een andere woning. Bijvoorbeeld omdat u naar een aangepaste woning moet of omdat u vervangend werk krijgt aangeboden in een ander deel van het land en daar een woning moet zoeken. In dit soort situaties hoeft u in de regel niet op steun van de bank te rekenen, aangezien uw inkomen waarschijnlijk minder zal worden door uw nieuwe arbeidssituatie. Property Support heeft oog voor de menselijke kant van de zaak. Samen met u zoeken we naar een snelle en passende oplossing zodat u zich kunt concentreren op de zaken die echt belangrijk voor u zijn in deze vervelende situatie.

Een op de zeven gezinnen in Nederland kampt met hoge lasten en schulden. Soms groeit het mensen boven het hoofd en dan komen de bank of schuldeisers om de hoek om de woning gedwongen te verkopen. Het is duidelijk dat dit geen wenselijke situatie is want in deze omstandigheden wordt niet het volle rendement uit de woning gehaald. Om dit te voorkomen is snelheid van handelen noodzakelijk. Bron: http://www.cbs.nl . Property Support bekijkt objectief de mogelijkheden om de waarde van de woning te benutten. Hierdoor is de kans groot dat een groter deel van de schulden afgelost kan worden waardoor minder schuld of zelfs geen schuld resteert en een nieuwe start mogelijk is.

Denkt u zich eens in: uw partner is overleden of gaat binnenkort overlijden. Als u dan een nieuwe start wilt maken in een andere woning, of de lasten van de huidige woning zijn niet meer door u op te brengen, dan wilt u een oplossing. In de huidige markt kunnen woningen lang te koop staan. Bovendien heeft u al voldoende aan uw hoofd: uw verdriet verwerken, alle zaken regelen, kortom: u gaat door een emotionele periode. Property Support handelt met respect voor uw wensen en mogelijkheden. Samen met u komen we tot overeenstemming zodat u in ieder geval 1 zorg minder hebt en op een menselijke wijze uw emoties kunt verwerken.

Het huis waarin uw ouders of andere familieleden jaren naar tevredenheid hebben gewoond, valt aan u ten deel. U heeft zelf al een woning en de gerfde woning past niet binnen uw gezinssituatie. Deze woning is bijvoorbeeld te klein of moet flink gemoderniseerd/vergroot worden om enige waarde te gaan vertegenwoordigen op de markt. Omdat u zelf geen tijd of financiele mogelijkheden hebt om dit te realiseren, zal er een oplossing moeten komen die rendement biedt. Property Support kan mogelijkheden bieden waardoor een win-win situatie ontstaat voor beide partijen. Met een minimum aan tijd van uw kant regelt u snel en professioneel dit deel van de erfenis en kunt u dit een plek geven in uw leven.

Heeft u verdere vragen of wilt u een afspraak met ons maken neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!